Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1795-1815 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
De zaakelijke inhoud van het ontwerp van constitutie :
Iets aan de burgers H.L. van Altena, H. Midderich, J. Nolet ... B. Bosch, zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
N. van Staphorst aan zyne landgenooten.
Raport der Gecommitteerden…
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,
Verzameling van authentique stukken, kunnende dienen tot bijlaagen voor de nieuwspapieren, van het jaar…
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland