Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Poetry -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 39)

Pages

Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.
Boeren Saamenspraak..
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Daniel Raep's patriottische bedryven.
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
De Listen en Handelwys van Louis van Brunswyk aan den Dag gebracht.
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
De vrolyke karnemelks vloot, varende van Amsterdam,
Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder : Borger blyspel door Jan Weetal.
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Lierzang Den Erfprinse van Oranje en Nassauw
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Lijkzang op het overlijden van 's lands glori, door Patriophilus
Lof-bazuin aan de wel ed. groot achtbare magistraat van Amsterdam :

Pages