Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Dutch poetry -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 48)

Pages

Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Antwoord van Daniel Raap
Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.
Bij het naderend voor jaar in 1782.
Boeren Saamenspraak..
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Daniel Raep's patriottische bedryven.
De heersch-en plonderzugt der Engelschen geroskamd :
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
De Listen en Handelwys van Louis van Brunswyk aan den Dag gebracht.
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
De Russische grootvorstin Anna Paulowna, op hare reis naar de Nederlanden, verzeld door pictura.
De vrolyke karnemelks vloot, varende van Amsterdam,
Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder : Borger blyspel door Jan Weetal.
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.

Pages