Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Holland en West Friesland (Netherlands) Staten (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 4 of 4)
Nieuwe ordonnantie op het middel van den twintighsten penningh op de collaterale successien, en den aenkleven van dien.
Patriottische Aanmerkingen
Placaet van tweemael een reëlen hondertsten penningh, gearresteert den 24. januarii 1708
Stukken raakende de deputatie van Hollandt, wegens het stadhouderschap