Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Hoefnagel, Nicolaas 1735-1784 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 8 of 8)
De Goudasche en Utrechtsche optica gefondeerd op twee orgineele brieven, berustend onder den autheur van deeze optica :
Het Polietiecque goud-schaaltje, waarop de memorie der wel edele groot achtb
Lees-Cedul, Om In Staatsie En Goede Order Te Volgen.
Lees-cedul, volgens welke de vrinden en nabestaande,
Notitie ofte inventaris wegens het geheime reis-valies : van den heere Hertog Louis van Bronswyk Wolffenbuttel.
Staatkundige spiegel of Onderzoek, wegens de oorzaak, en wie de veroorzaakers zyn van 's lands onheilen waar
T geheim van de Mis : of Bril voor de gemeene eenvoudige man; waar door men een bevatting van
Veld-Gesprek, Tusschen