Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Francq van Berkhey, Johannes le 1729-1812 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 5 of 5)
 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
Copia autentiek van de gedrukte Memorie voor eenige Leden der Vergadering van Gewapende burger corpsen
Janus Frankenius, aan Janus Liberius, zyne groetenisse :
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Staatkundige, Godgeleerde, Huyshoudelyke, en vooral zeer gewichtige Zamenspraeken,