Current Search:  info:fedora/islandora:entityCModel (x) » FAU (x) » Dutch (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 260)

Pages

Brief van C. aan X. over de brieven van A. aan Z.
Liefde tot het vaderland en den Koning, :
De vrede van Europa
Leerredenen op de verlossing des vaderlands,
Brieven van A. aan Z.
Brieven van B. aan Y. over den brief van A. aan Z.
Betoog dat eene onverdeelde regeeringsvorm in een gemeene-best,
Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
Proclamatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, wegens het in civile verzekering nemen van eenige gewezen representanten :
Verandwoording van Pieter Vreede…
Ambrosius Justus Zubli, lid der Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland,
N. van Staphorst aan zyne landgenooten.
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Welmeenende raad aan mijne landgenooten van beide partijen, om door vereenigde pogingen een einde aan de revolutie te maken :
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
De zaakelijke inhoud van het ontwerp van constitutie :
Iets aan de burgers H.L. van Altena, H. Midderich, J. Nolet ... B. Bosch, zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap

Pages