Current Search:  FAU (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 138)

Pages

Wel Geerbiedigde Medeburgers!
Publicatie op de heffinge van den vyftigsten penning. Gearresteerd den 21. october 1795.
Beoordeeling van het Werkje…
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Copia : exhibitum den 14 mey 1794 : secreet : geëxtraheerd uit het secreete resolutie-boek der Edele Mogende Heeren Staaten van Vriesland.
Jubeljaars-predikatie ter gedachtenis van de Hervorming in de stad Groningen, uitgesproken den 27 van Hooi-maand, MDCCXCIV. in de Grote Kerk te Groningen
De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit gemeenebest
Memorie, gedaan maken en aan de Hoog Mog
Placaat
Redevoering, op het plegtig dankuur,
Cathagorisch antwoord, aan den heer Johannis van Laar,
Verzameling van authentique stukken, kunnende dienen tot bijlaagen voor de nieuwspapieren, van het jaar…
Nederlands Heil in de Huwelyken…
Ordonnantie, waar op binnen Holland en Westvriesland ten behoeven van de gemeenen zaak,
Aanspraak gedaan den 15 Meij 1791 : door eene commissie uit de Hollandsche patriotten in de Club der Jacobins te Parijs
Recueil van stukken. Alle andere en verdere verdeediging van Mr. Jan Willem Kumpel voorgaande
Remarques op het bericht van Heeren Curateuren en burgemeesteren aan Haar Ed. Groot Mog. ingediend op het request van Mr. B. Voorda.
 Missive van eenen oud-burgemeester, over den 25ste penning.
Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn ...door de schrijvers van het meergemelde weekblad.
Het groot toneel van verwarringen, in Amsterdam en elders vertoond, in de zomer des jaars 1787.

Pages