Current Search:  Taxation -- Netherlands -- 18th century -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 5 of 5)
 De vyftigste penning wel besteed :
Zamenspraak tussen eenen amptenaar,
Schilderagtige en naeuwkeurige brief, van een' Amsteldams heer, geschreven aan zyn' vriend te Rotterdam,
Bescheiden bedenkingen over de geldheffing, door het provinciaal bestuur van Holland gearresteerd, volgens publicatie in dato 30 juny 1796.
Publicatie op de heffinge van den vyftigsten penning. Gearresteerd den 21. october 1795.